I miejsce w konkursie studialnym Akupunktura Miasta ESK 2016 | ARCH_IT
16586
post-template-default,single,single-post,postid-16586,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

I miejsce w konkursie studialnym Akupunktura Miasta ESK 2016

I miejsce w konkursie studialnym Akupunktura Miasta ESK 2016

Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy I nagrodę w konkursie SARP w ramach „Akupunktura Miasta” ESK 2016 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów między ulicą Zawalną a kanałem Różanka we Wrocławiu.

Praca w najwłaściwszy sposób odczytała walory zaniedbanego obecnie miejsca oraz możliwość ich wykorzystania. Przestrzeń potraktowana została jako uniwersalne tło dla różnych form aktywności. Kreacja tej atrakcyjnej przestrzeni oparta jest na tworzeniu ram, w których rozwija się życie społeczne. Cytując autorów „ przestrzeń publiczna nie jest pochodną ścian i posadzek, lecz rozwiązaniem skomplikowanego równania, którego niewiadomymi są wszyscy jej użytkownicy a wynikiem - całokształt wydarzeń w danym momencie ”. Autorzy dzięki zaprojektowaniu niezbędnego zaplecza proponują partycypację mieszkańców w formowaniu przestrzeni, polegającą na dokonywaniu wyboru, spośród wielorakiej gamy ujętych w projekcie aktywności - od codziennego użytkowania i wypoczynku w parku proponowanego najbliższym mieszkańcom poprzez jarmarki, targi czy festyny z możliwością grillowania do imprez masowych i koncertów, w strefie wałów i terenów zalewowych. Projekt stwarza subtelne ramy dla wszystkich wymienionych działalności strefując teren na plac wejściowy z kubaturą, park i łąkę nadodrzańską, łącząc je ciągiem pieszo - rowerowym ze strukturą całego miasta. Praca także w wymiarze społecznym wzmacnia więzi sąsiedzkie i umożliwia mozolną budowę społeczeństwa obywatelskiego, mieszkańców świadomych swojego miejsca i identyfikujących się z nim jako alternatywę dla anonimowych blokowisk – sypialni. Ta wielorakość wzajemnych interakcji, uzyskana bardzo skromnymi środkami architektonicznymi, znajduje uznanie w oczach Sądu Konkursowego, jako modelowe rozwiązanie dla tego typu zdegradowanych terenów miejskich.

więcej o projekcie na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/architarchitecture/
wyniki konkursu na http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/akupunktura/category/konkurs-architektoniczny/wyniki-konkursu

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom.