Muzeum Architektury we Wrocławiu | ARCH_IT
62
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-62,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Museum of Architecture in Wrocław
Przebudowa części wejściowej i sal wystawienniczych wraz z systemem identyfikacji kierunkowej w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Na przestrzeni lat zabytkowy kompleks Muzeum Architektury uległ znaczącej degradacji, przede wszystkim w zakresie możliwości realizacji współczesnych potrzeb wystawienniczych. Jednocześnie wciąż jest to miejsce szczególne ze względu na charakter swojej działalności oraz fakt, iż wielu z nas – wrocławskich architektów – tu właśnie rozpoczynało swoją karierę zawodową. Pomimo, iż pierwotnie zakres prac obejmować miał jedynie dostosowanie strefy wejściowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, uzgodniliśmy z muzeum, iż niezbędne jest podejście kompleksowe. W ramach ograniczonego budżetu przygotowano ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe. Jako priorytet przyjęto działania zmierzające do uporządkowania przestrzeni w celu uzyskania jej spójności estetycznej oraz stworzenia możliwie optymalnych warunków ekspozycyjnych. Kolejne, równie ważne, zadanie polegało na wprowadzeniu nowego systemu oświetlenia sztucznego i kontroli oświetlenia naturalnego. W pierwszym etapie przebudowano strefę wejściową, której nadano nowy, bardziej otwarty, niejako „zapraszający” wyraz. Strefę definiuje obecnie przede wszystkim mocna, minimalistyczna bryła zabudowy meblowej na jednej ze ścian z charakterystycznymi elementami systemu identyfikacji wizualnej. W drugim etapie zmodernizowano nawy i prezbiterium dawnego kościoła. W celu zapewnienia neutralnej przestrzeni wszelkie interwencje architektoniczne ograniczono do prostych form i jednego koloru bazowego – białego. Dla zapewnienia koherentności wszystkich obszarów wystawowych – także tych nie objętych aktualnie pracami modernizacyjnymi – zaprojektowano dodatkowo system identyfikacji wizualnej i kierunkowej, zintegrowany ściśle z rozwiązaniami architektonicznymi. System scala estetycznie obszary muzeum o różnym wyrazie i poziomie zainwestowania i wprowadza wyraźne powiązania pomiędzy salami wystawienniczymi połączonymi wewnętrznym krużgankiem.

Klient

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Projektanci

Piotr Zybura, Iga Peruga

Współpraca

Aleksandra Górecka, Olga Horwat, Paweł Szyport, Marcin Tobiasz

Identyfikacja wizualna

Marian Misiak & ARCH_IT

Projekt

2014

Nagrody

Wyróżnienie i nominacja do nagrody specjalnej w XXV edycji konkursu Piękny Wrocław 2015.  
II nagroda w konkursie Wnętrze&Design Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA 2015.  
II nagroda w konkursie Muzeum Widzialne 2015 Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Zbiorów Muzealnych 2015

Foto

Maciej Lulko

Kategoria
publiczne, wnętrza