Muzeum Architektury we Wrocławiu
62
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-62,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Museum of Architecture in Wrocław
Przebudowa części wejściowej i sal wystawienniczych wraz z systemem identyfikacji kierunkowej w Muzeum Architektury we Wrocławiu.



Na przestrzeni lat zabytkowy kompleks Muzeum Architektury uległ znaczącej degradacji, przede wszystkim w zakresie możliwości realizacji współczesnych potrzeb wystawienniczych. Jednocześnie wciąż jest to miejsce szczególne ze względu na charakter swojej działalności oraz fakt, iż wielu z nas – wrocławskich architektów – tu właśnie rozpoczynało swoją karierę zawodową. Pomimo, iż pierwotnie zakres prac obejmować miał jedynie dostosowanie strefy wejściowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, uzgodniliśmy z muzeum, iż niezbędne jest podejście kompleksowe. W ramach ograniczonego budżetu przygotowano ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe. Jako priorytet przyjęto działania zmierzające do uporządkowania przestrzeni w celu uzyskania jej spójności estetycznej oraz stworzenia możliwie optymalnych warunków ekspozycyjnych. Kolejne, równie ważne, zadanie polegało na wprowadzeniu nowego systemu oświetlenia sztucznego i kontroli oświetlenia naturalnego. W pierwszym etapie przebudowano strefę wejściową, której nadano nowy, bardziej otwarty, niejako „zapraszający” wyraz. Strefę definiuje obecnie przede wszystkim mocna, minimalistyczna bryła zabudowy meblowej na jednej ze ścian z charakterystycznymi elementami systemu identyfikacji wizualnej. W drugim etapie zmodernizowano nawy i prezbiterium dawnego kościoła. W celu zapewnienia neutralnej przestrzeni wszelkie interwencje architektoniczne ograniczono do prostych form i jednego koloru bazowego – białego. Dla zapewnienia koherentności wszystkich obszarów wystawowych – także tych nie objętych aktualnie pracami modernizacyjnymi – zaprojektowano dodatkowo system identyfikacji wizualnej i kierunkowej, zintegrowany ściśle z rozwiązaniami architektonicznymi. System scala estetycznie obszary muzeum o różnym wyrazie i poziomie zainwestowania i wprowadza wyraźne powiązania pomiędzy salami wystawienniczymi połączonymi wewnętrznym krużgankiem.

lokalizacja:

ul. Bernardyńska, Wrocław

klient:

Muzeum Architektury we Wrocławiu

projektanci:

Piotr Zybura, Iga Peruga

współpraca:

Aleksandra Górecka, Olga Horwat, Paweł Szyport, Marcin Tobiasz

identyfikacja wizualna:

Marian Misiak & ARCH_IT

projekt:

2014

realizacja:

2014-2015

nagrody:

Wyróżnienie i nominacja do nagrody specjalnej w XXV edycji konkursu Piękny Wrocław 2015.  

II nagroda w konkursie Wnętrze&Design Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA 2015.  

II nagroda w konkursie Muzeum Widzialne 2015 Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Zbiorów Muzealnych 2015

foto:

Maciej Lulko

kategoria
publiczne, wystawy i wnętrza