Wyróżnienie w konkursie na kwartał budownictwa społecznego we Włocławku | ARCH_IT
18297
post-template-default,single,single-post,postid-18297,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Wyróżnienie w konkursie na kwartał budownictwa społecznego we Włocławku

Wyróżnienie w konkursie na kwartał budownictwa społecznego we Włocławku

Nasz projekt otrzymał wyróżnienie honorowe w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. 

W werdykcie Jury podało następujące uzasadnienie: „Praca w sposób udany wprowadza zabudowę wewnątrz kwartału dzieląc go na mniejsze jednostki pomiędzy którymi wprowadzono przestrzenie publiczne. Nowe kwartały tworzone są w sposób wrażliwy w oparciu nie tylko o istniejącą zabudowę ale także ślady tej już nie istniejącej. Zróżnicowanie materiałowe i wysokościowe nowych obiektów nadaje zabudowie całego kwartału harmonijnego i organicznego charakteru.”

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom.

Więcej: 
www.wloclawek.pl
www.archit.pl